reklam
reklam
DOLAR31,3677% 0.42
EURO34,0595% 0.51
STERLIN39,7661% 0.47
FRANG35,5200% 0.53
ALTIN2.100,98% 2,34
BITCOIN1.955.3360.583
reklam

ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETLERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ İSTİYOR

Yayınlanma Tarihi : Google News
ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETLERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ İSTİYOR
reklam

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır.

28 Ekim 2005 tarihinde 2005 yılı öğretmenler günü öncesinde gazetelerde; “Öğretmenlerin ek ders ücretleri 3 kat artacak” başlığıyla “Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 3 milyon 510 bin lira olan bir saatlik ek ders ücretlerinin 10 milyon liraya çıkarılmasını öngören bir kanun taslağı hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi.” şeklinde gündeme gelen ek derse zam hikâyesi bir türlü sonuçlanmamış. dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çe1ik’in ek ders ücretlerini artırıyoruz açıklamasıyla beklentiye giren ve hükümetten gelen sinyaller doğrultusunda ümitleri sönen öğretmenler eylemlerde bulunmuşlardı.

24 Kasım 2005 Öğretmenler Günü‘nde yapılacağı sözü verilen Öğretmen ek ders ücretini 3,510 YTL’den 10 YTL’ye yükseltme sözü veren dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik ile “Fatura 3 milyar YTL tutuyor” diyerek ek ders ücretlerini kırpma yoluna giden ve “Maliye Bakanı Kemal Unakıtan arasındaki anlaşmazlık ve gecikmeden dolayı aradan aylar geçmesine rağmen açıklanmamıştı. Başbakanın da devreye girmesiyle Maliye çalışmalarını sürdürüyor. Ben istiyorum, Bakan Unakıtan istemiyor, bütçeye ek yük getiriyor” şeklinde beyanatlarda bulunan bakanlık 2006 yılında ek ders ücretlerine yapılan zam oranlarını açıklamıştı. Çelik, ek ders ücretlerinin saatinin 3.52 YTL’den 5 YTL’ye çıkarıldığını, bu konuda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını söylemiş, yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerinde yüzde 40 artışa gidildiğini, Ek ders ücretlerine yapılan zammın mevcut ek ders ücretinin 8 kat artışı anlamına geldiğini ifade eden Çelik’in bu açıklaması anlaşılamamıştı.

2010 yılı öğretmenler‘ gününden önce ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ek dersler 12 TL olacak demişti. Ve bu sözden sonra Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmen ve Yöneticilerin Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslarda değişiklik yapılması için bir yıla yakındır çeşitli çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda konu ile doğrudan ilgili kuruluşlar olarak sendikaların görüşleri de istenerek Bakanlığa ulaştırılmıştı.
Bu dönemde ek dersle ilgili soru önergelerine Bakanlığınız tarafından “Bakanlığımız emrinde görev yapan öğretmenlerin, çalışma şartları ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık, ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları, kalkınma planlanan ve hükümet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sürdürülmektedir.” cevabı verilmişti.

Ayrıca; 2010 yılı 18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı ay öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi ve ek ders saat ücretinin 12 TL’ye çıkarılması önerisi benimsenmişti. 2010 yılı 18. Milli Eğitim Şurası Kararlarının “Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi” başlıklı bölümü 27. maddesi. ”Öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her yıl kasım ayında bir maaş tutarında ikramiye verilmeli, ek ders ücretleri 12 TL’ye çıkarılmalı, görev aldığı projeler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeli, yöneticilere ek ders ücreti yerine makam tazminatı ödenmeli ve ek ders ücretinin maaşlara yansıtılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.” hükümlerinde her yıl Kasım ayında bir ikramiye ödemesi ve ek derslerin 12 TL’ye çıkarılması kararı alınmıştı.
2014 yılı 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunun, “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması“ kısmında; “Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalıdır.” şeklinde tavsiye kararı yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders ve konferans ücretleri” başlıklı 176. Maddesinin 1. Fıkrasında; 21.03.2006 tarihinde 5473 sayılı Kanun ile öğretmenlerin ek ders hesaplamalarında dikkate alınan ek göstergelerinde artış yapılmıştır. Bu düzenlemeden sonra, öğretmenlerin ek ders hesaplamalarında dikkate alınan ek göstergelerinde artışa ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Öğretmenlerin ek ders ücretleri, yapılan maaş zammı oranında her yıl artırılmış; ancak, katsayı artışı yapılmamıştır. Öğretmenlerin 2023 yılı Temmuz-Aralık net ek ders saatlik ücreti 60,12 TL’dir. Öğretmenlerin geçen süre içinde ek ders saat ücretleri asgari ücret seviyesine inmiş, kat sayı artışı yapılmadığı için zamlar bir anlam ifade etmemiştir. Enflasyon oranlarının her geçen gün artması ve ekonomik koşulların zorlaşması karşısında, öğretmenlerin aylık geliri giderlerini karşılamaya yetmez hale gelmiştir. Ülkenin doğusundan batısına, her coğrafyasında ve her şartta görev yaparak ülkemiz ve geleceğimiz için fedakârlık yapmakta olan öğretmenlerimiz bu emeklerine karşılık ekonomik yönden mağdur edilmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin ek ders ücret hesaplamalarında dikkate alınan ek ders göstergelerinde, en son 2006 yılında yapılan artışın günümüz şartlarına göre tekrar düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bu bağlamda, ek ders ücret ödemelerinde kullanılan katsayıların düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesinde yer verilen ek ders ücret ödeme katsayısının gündüz öğretimi için 140’tan 280’e, gece öğretimi için 150’den 300’e artırılması için, gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda;

Gereğini arz ederiz.

reklam

YORUM YAP