21° Açık
  • EURO
  • DOLAR

ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU: TÜKETİCİ HAKLARI

Tüketici Hakları konusunda karşılaştığınız sorun ve sıkıntıları lütfen bize yazın. Konunun uzmanı Avukatlarımıza ve yetkililere sizin adınıza biz danışalım ve buradan yalnız sizi değil herkesi bilgilendirelim, bilinçlendirelim. TÜKETİCİ HAKKINI NERDE ARAYACAK? Tüketici, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinde; “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır.     […]
Genel - 16 Ağustos 2019 20:25 A A

Tüketici Hakları konusunda karşılaştığınız sorun ve sıkıntıları lütfen bize yazın. Konunun uzmanı Avukatlarımıza ve yetkililere sizin adınıza biz danışalım ve buradan yalnız sizi değil herkesi bilgilendirelim, bilinçlendirelim.

TÜKETİCİ HAKKINI NERDE ARAYACAK?

Tüketici, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinde; “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır.

    İnsanlar herhangi bir mağazaya giderek bir telefon,televizyon,ev aleti alırken ya da bir marketten gıda alırken; bu işlemleri internet üzerinden yaparken veya bir tatil hizmeti satın alırken de hukuken tüketici sıfatına sahip olmaktadır.

      Tüketiciye bir malı ya da hizmeti sunan kişiler ise aynı kanunda; Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,” şeklinde tanımlanmıştır.


    Satıcı ya da sağlayıcı ile tüketici arasında bir mal alım-satımı veya bir hizmetin sunulmasını kapsayan bu işlemler tüketici işlemi olup alınan ürünün reklamda gösterilenden farklı olması, gidilen otelin vaad edilen özellikleri taşımaması,internetten satın alınan bir cihazın arızalı çıkması gibi bir çok sorun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çözüme kavuşturulacaktır.

ÇÖZÜM YOLU

Tüketicinin aldığı mal ya da tüketiciye sunulan hizmet ile alakalı bir uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde bu mal ya da hizmetin bedeli 2019 yılı itibariyle 8.480 TL ve daha az bir tutar ise tüketicinin hakkını arayacağı mercii tüketici hakem heyetidir.

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur.

Tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır?


Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması mümkündür.Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.


Tüketici hakem heyetleri ne kadar sürede karar verir?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir.

Tüketici hakem heyetlerinin kararlarının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir.

Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir mi?

Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir.

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesi tarafından verilen karar kesindir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Örnek Formu:https://tuketici.ticaret.gov.tr/tuketici-sikayetleri/basvuru-formlari

Genel - 20:25 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.