Açık
  • EURO
  • DOLAR

TÜRKİYE İŞ KURUMU TOPLUM YARARINA PROGRAM BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce uygulanan Toplum Yararına Programlarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, 12/09/2019 tarih ve 12092019 sayılı genelgede değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile bundan sonraki tüm programlarda aranacak şartlar, alım ilanı ile birlikte duyurulmuş ve ayrıca mülakat ve noter kurası öncesinde de katılımcılar ayrıntılı bir biçimde aydınlatılmıştır. Programlara işe başlama öncesinde, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek programlarda […]
Çankırı - 1 Ekim 2019 09:13 A A

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce uygulanan Toplum Yararına Programlarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, 12/09/2019 tarih ve 12092019 sayılı genelgede değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile bundan sonraki tüm programlarda aranacak şartlar, alım ilanı ile birlikte duyurulmuş ve ayrıca mülakat ve noter kurası öncesinde de katılımcılar ayrıntılı bir biçimde aydınlatılmıştır.

Programlara işe başlama öncesinde, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek programlarda yer alacakların yasal hak ve yükümlülükleri, çalışma alanı gibi konularda bilgi aktarılmaktadır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS)’ne göre aynı adreste oturan ve “gelir getirici bir işte (aktif)çalışanların” toplam kazancının net asgari ücretin bir buçuk katını (3.031,35 TL) geçmemesi durumunda adaylar programlarda görev alabilecektir.

Programlara başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılan en yakın dönem esas alınmak suretiyle, yapılan bu tespit ile ilgili olarak öncelikle iskur.gov.tr internet şubesi başvuru ekranında bu hususların başvuran tarafından kabul ve taahhüt edildiğine dair bir onay ekranında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturup, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettiğimiz toplam kazancımızın asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını aşmadığını beyan ederim. Yukarıdaki beyanının gerçeğe aykırı olmasının tespiti tarihinden itibaren ihlal ettiğim süreler için aldığım ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.” ifadeleri bulunmakta, bu şartların kabul edilmemesi durumunda başvuru gerçekleştirilememektedir. Ayrıca hizmet sağlayıcı olarak İŞKUR tarafından yapılan bu uygulama haricinde, mevzuat gereğince bu konuda birincil sorumlu olan yüklenici Kurum/Kuruluşlar(Program Uygulanan Kurum/Kuruluşlar) tarafından programa başlamaya hak kazananlardan ispat niteliği taşıyan gerekli belgeler de talep edilecek;  ayrıca yukarıdaki taahhüt metnini de içeren bir taahhütname de imzalatılacaktır.

Programlarda görev alanların bu beyanının, program süresince ya da sonrasında gerçeğe aykırı olmasının tespiti halinde yapılan ödeme(ler), tespit tarihinden geriye dönük olarak yasal faizi de eklenmek suretiyle, yasal yollardan geri alınacaktır.

Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, gereklilik görülmesi üzerine İl Müdürlüğümüzce bu hususun bir kez daha hatırlatılması ihtiyacı hissedilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Çankırı - 09:13 A A
BENZER HABERLER