Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

TRAFİK KAZALARINDA YAŞANAN SAKATLANMALARDA YENİ DÖNEM

Anayasa Mahkemesi, özellikle trafik kazası sonrasında maluliyet oluşması halinde Savcılık aşamasında uzlaşma ile sonuçlanan dosyalarda tazminat davası açılmasının önünde engel olan kanun maddesini iptal etti. İptal kararından önce trafik kazaları sonucunda maluliyet oluştuğunda, kusurlu sürücüye karşı ceza davası açılmaması için taraflar savcılıkta uzlaşıyor, ancak tazminat davası açma haklarını da kaybediyorlardı. Anayasa Mahkemesi’nin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun […]
Genel - 26 Ekim 2023 15:59 A A

Anayasa Mahkemesi, özellikle trafik kazası sonrasında maluliyet oluşması halinde Savcılık aşamasında uzlaşma ile sonuçlanan dosyalarda tazminat davası açılmasının önünde engel olan kanun maddesini iptal etti. İptal kararından önce trafik kazaları sonucunda maluliyet oluştuğunda, kusurlu sürücüye karşı ceza davası açılmaması için taraflar savcılıkta uzlaşıyor, ancak tazminat davası açma haklarını da kaybediyorlardı.

Anayasa Mahkemesi’nin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/19 fıkrasında bulunan, “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz.” cümlesini, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi ile bu mağduriyetin önüne geçilmesi hedefleniyor. İptal kararı, henüz açılmamış ya da açılıp da kesinleşmemiş, halen devam eden tüm davalar için geçerli olacak.

Örneğin, bir trafik kazası sonucu ilgili sigorta şirketinden 200 Bin TL malûliyet tazminatı alma hakkınız varken, savcılıkta uzlaşma sırasında aldığınız 3 Bin 5 Bin TL gibi çok düşük bir miktar bile, uzlaştığınız kişiler dışında kalan sigorta şirketine karşı da tüm dava haklarınızı kaybetmenize neden oluyordu. Maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ile birlikte isteyen herkes, Aktüerya hesabı sonucunda hak ettiği tazminatı alabilecek.

Geçici iş görmezlik

Trafik kazası geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığının olmamasına rağmen, tedavi gördüğü süre boyunca, iyileşene kadar çalışmaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramasıdır. Bu haktan sadece iş sahibi olup çalışanlar değil, aynı zamanda bir işte çalışmayarak günlük işlerini yapamayan kişiler ( örn;  ev kadınları, öğrenciler ) de yararlanmaktadır.

Sürekli iş görmezlik

Trafik kazası geçiren kişinin bir organını kaybetmesi veya işlevinde azalma olması nedeniyle oluşan sakatlıktır. Kişinin sakatlık oranına göre oluşan iş ve güç kaybına göre zararını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Trafik kazası sonucunda sakatlanan kişinin sakatlık oranı, kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaba göre alacağı tazminata daimi maluliyet (sakatlık tazminatı) denir.

Borçlar Kanunu 54.maddesine göre  “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını isteyebilir”

Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı bulunmaktadır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

Aktüerya nedir?

Bir insanın yaşamı boyunca etkilenebileceği sakatlık, hastalık ya da ölüm veya sakat kalma ile sonuçlanabilecek doğal afetler, kazalar, yangınlar gibi öngörülemeyen risklerin analizi, hesaplanması ve raporlanmasına Aktüerya denilmektedir.

Genel - 15:59 A A
BENZER HABERLER