-6° Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

SUDE HAYDAR KARADENİZ: “TEK KANATLA UÇAMAYIZ”

Deva Partisi Çankırı Kadın Politikaları Başkanı Sude Haydar Karadeniz, bugün yaptığı 8 Mart Kadınlar Günü konulu basın açıklamasında, “Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Tek kanatla uçamayız.” dedi. Karadeniz, açıklamasında şu konulara değindi: “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar; ne yazık ki, her dönemde olduğu gibi halen pek çok toplumda sadece […]
Çankırı - 7 Mart 2022 22:28 A A

Deva Partisi Çankırı Kadın Politikaları Başkanı Sude Haydar Karadeniz, bugün yaptığı 8 Mart Kadınlar Günü konulu basın açıklamasında, “Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Tek kanatla uçamayız.” dedi. Karadeniz, açıklamasında şu konulara değindi:

“Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar; ne yazık ki, her dönemde olduğu gibi halen pek çok toplumda sadece “kadın” olmaktan kaynaklanan ayrımcılığa ve şiddete uğramakta, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak en dezavantajlı hayatları sürmektedirler. Bu “dezavantajlılık” hali yaşamın her alanında süreklilik teşkil etmesine rağmen, ancak 8 Mart’larda kamuoyunun dikkatini kimi başlıklara çekmek mümkün olabilmektedir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, hem dayanışmamızın hem de başka bir dünyanın olanaklılığına ilişkin umudumuzun günüdür.

Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur.

Kadınların güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülke yaratmak, başta karar alıcılar olmak üzere tüm toplumun görevidir. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit kılmalıyız.

Kadına yönelik şiddet ile kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki engeller sadece kadın sorunu değil, bir toplum ve insanlık sorunudur.

Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum olamaz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her bireyi bilinçlendirmek, farkındalıkları artırmak toplumsal bir görevdir.

Toplumsal cinsiyete dayalı tüm göstergelerin iyileştirilmesi, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakların korunması, eksik olan düzenlemelerin acil olarak yerine getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Biz kadın hareketinin tarihini yazmaya devam eden kadınlar; bu 8 Mart birlik mücadele ve dayanışma gününde, kızkardeşlerimizle birlikte, kadınları yok sayan politikalara, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı kadın dayanışmasının bir parçası olmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için mücadeleye, her koşul ve ortamda talep ve haklarımızı dile getirmeye devam edeceğiz.

DEVA Partisi, her zaman Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkelerini savunan, bu ilkeler doğrultusunda stratejik eylem planlarını oluşturan ve eyleme geçiren bir hareketin takipçisi olacaktır.

Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar.

      Tek kanatla uçamayız..”

Çankırı - 22:28 A A
BENZER HABERLER