Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

SEKTÖREL TUZ VE TUZ TEMELLİ STRATEJİK ÜRÜNLER

“Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler” ihtisaslaşma projesi, Yükseköğretim Kurumu`nun “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülecektir. “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi`yle üniversitelerimizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sınai ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın […]
Çankırı - 21 Ekim 2023 10:02 A A

“Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler” ihtisaslaşma projesi, Yükseköğretim Kurumu`nun “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülecektir. “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi`yle üniversitelerimizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sınai ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi “Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler” ihtisaslaşma projesi ile zengin kaya tuzu rezervleri açısından öncü bir konumda bulunan Çankırı`yı kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı bir vizyonla daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleri, bilgi ve tecrübe paylaşım toplantıları kapsamında sektör temsilcilerinin odak alanla ilgili talepleri alınmıştır. Yapılan görüşmelerde dar boğazlar ve katma değeri yüksek yenilikçi ürünler konularında destek ihtiyacı bildirilmiştir. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla yapılan değerlendirme ve iş birliği toplantılarında tuz temelli turizm, sağlık uygulamaları, yeni ürün gelişimi, sanat eserleri, uluslararası ticaret hacminin artırılması öngörülerek Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin öncülüğüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bölgenin potansiyelinin değerlendirilmesi üzerine ele alınan ihtisaslaşma konusu, bölge üniversiteleri içerisinde ilk kez üniversitemiz tarafından konu edilmiştir. Bu nedenle konuya ilişkin yapılacak bilimsel çalışmalar üniversitemiz açısından bir farklılık oluşturacak, üniversite-sanayi iş birliği ile yürütülecek çalışmalar dolayısıyla üniversitemizin girişimcilik endeksi yükselecek ve açılacak yeni endüstriyel ve turistik tesislerdeki istihdamlarla şehrin ekonomik açıdan güçlenmesi sağlanacaktır. Tüm bu özellikler bölgedeki eğitim, hizmet ve üretim sektörünün rekabet gücünü artıracaktır.

Çankırı’nın kalkınmasının en önemli aktörlerinden biri olan üniversitemiz, odak alanla ilgili ihtisaslaşarak sınai, beşerî ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için araştırma laboratuvarlarını, yetkin akademisyenlerini ve “ÇAKÜ Teknokent” ile “Teknoloji Transfer Ofisi” imkânlarını seferber ederek, çıktıları ürüne ve ekonomiye dönüşen projeler yapmak gayreti içerisindedir.

Üniversitemiz, “Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler” adlı ihtisaslaşma alanında üniversitenin potansiyelini gösteren proje çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda üniversitemizin ihtisaslaşma alanına ilişkin üniversite-sanayi iş birlikleri, enerji, ekoloji, üretim prosesleri, sağlık, sanat, inovatif ürünlere yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

Çankırı - 10:02 A A
BENZER HABERLER