Açık
  • EURO
  • DOLAR

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE İŞLEMLERİ 1 MART’TA SONA ERİYOR

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Emrullah Celepverdi, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bir açıklama yaptı. Celepverdi, “Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene müracaatları 01 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.” diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti: “3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak […]
Çankırı - 11 Ocak 2021 15:35 A A

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Emrullah Celepverdi, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bir açıklama yaptı. Celepverdi, “Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene müracaatları 01 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.” diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:
“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanılması, muayenesi ve damgalanmasının sağlanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmektedir.
Kanun hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2021 yılı periyodik muayene müracaatları 1 Ocak tarihinde başlayıp, Şubat’ın son günü hafta sonuna gelmesi nedeniyle 01 Mart 2021 günü mesai bitiminde sona erecektir.
11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği ile İl Müdürlüğümüz yetkisinde olan bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri bu yönetmelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir.
Ölçü aletinin türüne göre müracaat edilmesi gereken kurum ve kuruluşlar:
Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt, LPG ve Adblue sayaçları, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri, kütle setleri, tartım kapasitesi 2000 kg.’ın üzerinde olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, trafikte kullanılan Hız İhlal Tespit Donanımı (HİTD ve OHÖD) cihazlar ile diğer tartı aletleri (aks kantarları, demiryolu sarnıçlı vagon vb.) periyodik muayene müracaatları Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne yapılacaktır.

Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayene müracaatları bağlı bulundukları Çankırı Belediyesi Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına yapılacaktır.

Otomatik tartı aletleri, I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (eczane/kuyumcu ve laboratuvarlarda kullanılan tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Belediyelerce muayenesi yapılacak olan açık veya kapalı pazaryerlerinde kullanılan tartı aletleri hariç,
bakkal, kasap, manav gibi işyerlerinde ki tartı aletleri),egzoz gazı emisyon cihazları, ısı sayaçları, taksimetreler ve takografların periyodik muayene müracaatları ise belgelendirilmiş Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır.

Ölçü ve tartı aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri açısından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kuruluşlara süreleri içerisinde yapmaları aksi halde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.
Önemle duyurulur.”

Emrullah CELEPVERDİ
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

Çankırı - 15:35 A A
BENZER HABERLER