Açık
  • EURO
  • DOLAR

KASIM AYI AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI

Akciğer kanseri, gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenidir. Dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda da 3. sırada yer almakta ve önemini korumaktadır. Toplumumuzda akciğer kanseri konusunda farkındalık sağlanması, toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla her yılın Kasım ayı aynı zamanda “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı “olarak ilan […]
Genel - 6 Kasım 2023 20:06 A A

Akciğer kanseri, gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenidir. Dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda da 3. sırada yer almakta ve önemini korumaktadır. Toplumumuzda akciğer kanseri konusunda farkındalık sağlanması, toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla her yılın Kasım ayı aynı zamanda “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı “olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde erkeklerde tütünle ilişkili kanserler önemini korumaya devam etmektedir. Ayrıca son yıllarda kadınlarda da akciğer kanseri görülme sıklığında artış gözlenmektedir. Hastalık 40 yaş üstü bireylerde daha sık görülmektedir ve genellikle ileri evrelerde teşhis edilmektedir.

Tüm dünyada başarı örneği olarak öne çıkan “Ulusal Tütün Kontrol Programımız” vasıtasıyla tütün ürünlerinin sağlığa, ekonomiye, fiziki ve sosyal çevreye verdiği zararlardan toplumdaki tüm bireylerin korunması hedeflenmektedir.

Akciğer Kanserinin Risk Faktörleri

·         Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı

·         Asbest ve radon gazına maruziyet

·         Verem hastalığı (tüberküloz)

·         Daha önce akciğer kanseri geçirme ve ailede akciğer kanseri öyküsünün olması

·         Bazı kimyasalların uzun süre solunması

·         Radyoterapi öyküsü

·         Yüksek düzeyde hava kirliliği

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

·         Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük

·         Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak

·         Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı

·         İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı

·         Ses kısıklığı

·         Nefes darlığı

·         Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit ve/veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

Tanı Nasıl Konulur?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen birçok tetkik ve tanı yöntemi sayesinde akciğer kanserinde hassas ve hızlı bir şekilde tanı konulabilmektedir. Fiziki muayeneyi takiben akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, bronkoskopi (ince bükülebilir bir tüple hastanın akciğerine ulaşılarak incelenmesi) gibi görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra biyopsi alınması ve alınan biyopsinin (doku örneği alınması) histopatolojik olarak incelenmesi (hastalıklı dokunun histolojik incelemede uzman doktor tarafından incelenmesi) tanı sürecinde sıklıkla yer alan yöntemlerdendir. Ayrıca, spesifik alt tipin tanımı ve en iyi tedavi seçeneğini yönlendirmek için spesifik genetik mutasyonları veya biyo-belirteçleri tanımlamak için moleküler testler de tanıda önemli yer tutmaktadır. Tanı konulduktan sonra, kanser hücrelerinin vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığını tespit etmek için ilgili diğer testler yapılır.

Tedavi

Hastadan hastaya farklılaşabilmekle birlikte tedavi kararında; hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının varlığı gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; cerrahi tedavi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

Dr. Hüseyin SARIKAYA
İl Sağlık Müdürü

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Genel - 20:06 A A
BENZER HABERLER