16° Parçalı bulutlu
 • EURO
 • DOLAR

KAMU KURUMLARIMIZ – TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

      Kamu Kurumlarımız yazı dizimizin ikincisinde sizlere Ticaret İl Müdürlüğümüz’ü tanıtmaya çalışacağız. Ticaret Bakanlığı, ülkenin günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. Ticaret İl Müdürlükleri ise Ticaret Bakanlığı’nın illerdeki temsilcilikleridir.   ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFCİLİK ŞUBESİ Kooperatiflerle ilgili; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu  gereğince, […]
Çankırı - 13 Aralık 2020 20:23 A A

      Kamu Kurumlarımız yazı dizimizin ikincisinde sizlere Ticaret İl Müdürlüğümüz’ü tanıtmaya çalışacağız. Ticaret Bakanlığı, ülkenin günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. Ticaret İl Müdürlükleri ise Ticaret Bakanlığı’nın illerdeki temsilcilikleridir.

 

ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFCİLİK ŞUBESİ

Kooperatiflerle ilgili;

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu  gereğince, Bakanlığımızca verilen yetki çerçevesinde kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek,
 • Kooperatif Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmek,
 • Yapılan şikayetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Yapılan Kooperatif genel kurulları ile mal bildirimlerini almak, güncelleme ve inceleme işlemlerini yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonucunu Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatiflerin mal bildirimlerini takip etmek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin, adlî mercîlere bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek.

Esnaf ve Sanatkârlarla ilgili;

 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince; odaların genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak,
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetleyici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Mutabakat Komitesi’nin sekreteryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekreteryasını yürütmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • Âhilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek.

İÇ TİCARET VE HÂL HİZMETLERİ ŞUBESİ

Anonim Şirketlerle İlgili;

 • Genel Kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek,
 • Şirket Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak,

Elektronik Ticaretle İlgili;

 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı çıkartılan yönetmelik kapsamında idarî yaptırım uygulamak,
 • Ticarî Elektronik ileti şikayetlerini sonuçlandırmak, ceza uygulamak,
 • 2017 yılı Eylül ayından itibaren lisanslı depolarda ürün miktarı tespit denetimlerini yapmak,
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetleri, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline karar verilmesine yönelik işlemler yürütmek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartlara uygunluğu incelemek.

TÜKETİCİ PİYASA GÖZETİM VE DENETİM HİZMETLERİ ŞUBESİ

Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetim İşleri;

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Tüketicinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek ve tüketici mevzuatıyla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili denetimler yapmak ve sonuçlandırmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasıyla yapılan denetim işleri kapsamında;
 1. Satıcı ve sağlayıcıların satmış oldukları mal ve hizmete ilişkin etiket, fiyat ve tarife listesi, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu gibi konularda mevzuat kapsamında denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
 2. İlgili mevzuat uyarınca işyeri dışında satış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler için işyeri dışında satış belgesi vermek.
Çankırı - 20:23 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.