Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR

İŞÇİ SINIFININ BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1 Mayıs, sömüren ve sömürülen iki sınıfın karşı karşıya geldiği, hem tarihsel hem de güncel açıdan sınıf mücadelesinin somutlandığı gündür. İşçi sınıfının 8 saatlik işgünü ve daha iyi çalışma koşulları için verdiği mücadelenin mirasıdır. ABD ve Avrupa’da başlayarak yayılan ve nice bedeller ödenerek verilen mücadele, bugün işçi sınıfının evrensel kazanımlarının yolunu açmıştır. Petrol-İş, tarihi boyunca […]
Çankırı - 1 Mayıs 2022 14:21 A A

1 Mayıs, sömüren ve sömürülen iki sınıfın karşı karşıya geldiği, hem tarihsel hem de güncel açıdan sınıf mücadelesinin somutlandığı gündür. İşçi sınıfının 8 saatlik işgünü ve daha iyi çalışma koşulları için verdiği mücadelenin mirasıdır. ABD ve Avrupa’da başlayarak yayılan ve nice bedeller ödenerek verilen mücadele, bugün işçi sınıfının evrensel kazanımlarının yolunu açmıştır. Petrol-İş, tarihi boyunca bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmiş, sayısız eylem, grev ve direnişle önemli bir mücadele geleneği oluşturmuştur. Bugün bu gelenek, 18 şubemizle ülkemizin dört bir yanındaki örgütlenme mücadelemizle ve son olarak Tekirdağ’da Petrol-İş üyesi PAS SOUTH işçilerinin direnişiyle devam ediyor.

1 Mayıs, bu sömürü düzeninin çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin etmek için dönüyorken “bu düzen böyle gitmeyecek” diyerek sokağa çıkanların günüdür. Bugün bizler de “işçiyi sömüren, işsiz bırakan ve yoksullaştıran bu düzen böyle sürmeyecek” demek için bulunduğumuz her yerde 1800’lü yılların ikinci yarısında başlayan emekçilerin tarihsel mücadelesinde sesimizi yükseltiyoruz.

136 yıl öncesini aratmayan çalışma koşulları 2022 yılında dahi devam ediyor!

2022 yılının daha ilk çeyreğinde en az 347 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Çünkü patronlar daha fazla kâr elde edebilmek için üç işçinin yapabileceği işi iki işçiye yaptırdı; işten atmakla tehdit ederek!

İşçiyi ölüme sürükleyen, sömürüyü derinleştiren esnek çalışma son bulmadan işçilerin can güvenliği sağlanamaz. Ücretsiz izin gibi uygulamalarla işçileri açlıkla terbiye etmeye çalışan, taşeron çalışma ile işçileri köleleştiren uygulamalara derhal son verilmelidir.

Herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Çünkü çalışırken ölmek istemiyoruz!

Bizler insan onuruna yakışır çalışma koşulları istiyoruz!

Sendikal örgütlenmenin önündeki engel, insanca yaşamanın önündeki engeldir!

Sendikal örgütlenmenin önündeki başta yetki tespit sistemi olmak üzere tüm engeller kaldırılmalıdır. İşçilerin özgür iradesiyle yaptıkları tercihlere işverenlerinin baskı yapmasının önüne geçilmeli ve baskı yapan işverenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

Güvencesiz bütün emekçiler işçiler, sendika çatılarında birleşmelidir.

Ekonomik Kriz, Pandemi, Savaş Tehdidine Karşı İşçi Sınıfının Güvencesi, Sendika çatısı altında birleşmesidir,

Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte işçi sınıfının yaşam koşulları her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bir tarafta akaryakıttan elektriğe, doğal gazdan ulaşıma, gıdadan giyime, harçlardan köprü ve tünel ücretlerine varıncaya kadar birçok kalemde zam yapılırken diğer taraftan sermaye çevrelerine vergi afları, teşvikler veriliyor ve borçları siliniyor. Ama işçilerin, emekçilerin ödeyemediği doğalgaz faturası silinmiyor ya da kredi borcuna af gelmiyor!

Bu politikalar gelir adaletsizliğini ve yoksulluğu arttıran temel uygulamalardır. Emekçilerin biraz olsun nefes alabilmesi için zamlar geri alınmalıdır.

İşçinin alacakları güvence altına alınmalı, İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Vergi sistemi adil hale getirilmelidir.

Dünya pandemi sürecinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir savaş tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Emperyalist devletler çıkarları, rekabet ve pazar paylaşım kavgalarının bir parçası olarak Ukrayna’da yaşanan işgal bütün halkları tehdit etmektedir. Savaş, insanca yaşam için mücadele eden emekçilerin düşmanıdır. Savaşların en büyük kaybedeni, Emekçiler, Kadınlar, gençler, ve Çocuklardır.

Biz savaşa karşı barışı, tehditlere karşı haklarımızı savunacağız. Taleplerimizi dile getirirken sesimizi, dayanışmamız yükseltecek!

Varlık Fonu Kitleri Yutuyor

Yıllardır ülkemiz ekonomisini ayakta tutan KİT’lerin kamusal niteliğinin zayıflatılmasını hedefleyen ve kamu istihdam güvencelerini yok edecek her türlü girişime karşıyız. Sendikamızın da örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden gibi stratejik kamu işletmelerinin kamusal niteliklerinin güçlendirilmesini, kamu yatırımlarına öncülük etmelerini ve entegre bir yapıda faaliyet göstermesini istiyoruz. Bu işletmeler, geleceğimizi ipotek altına alan Varlık Fonu’ndan çıkartılmalıdır.

2022 1 Mayısında başta işyerlerimiz olmak üzere olduğumuz her yerde taleplerimizi haykıracağız!

Yalnız değiliz!

Sermayenin ekonomik ve sosyal saldırılarına, hak gasplarına karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler ve EYT mağdurları kısaca çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, hak ve özgürlüklerin genişletilmesini isteyen herkes, talepleri ve mücadele kararlılığıyla her yerde dayanışma ve mücadeleyi yükselterek, bu 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacaklar.

Çankırı’da bulunan tüm işçi emekçileri bu günde meydanda olmaya davet ediyorum, kimse bundan korkmasın çekinmesin, bu bir hak mücadelesinin hakça paylaşımın doğru bir şekilde yapılması gerektiğinin haykırıldığı gündür,

1 Mayıslar asla Devlete küfretme, isyan etme günleri olmamalı, asla devlet malına zarar verme ortamlarına dönüştürülmemeli, Tüm işçiler Aileleri ile çocuklarıyla bu günü coşkulu bir şekilde Nevruz havasında, Şölen havasında  kutlamalı ve haklı taleplerini legal ortamlarla ilgililere iletmeliler.

Çankırı genelinde hiçbir işletmede sendika yok çalışma koşulları sağlıklı değil,

Özellikle 1990’ların başında Korgun bölgesinde, organize sanayii bölgesinde kurulu fabrikaların tamamına yakınında bizim Çankırı’nın Yarenlerinin emeklerini sömürmesi ve sürekli deneme süresini kullanıp işten çıkarmaları ve karlarını büyük şehirlere aktarmaları çok acı sonuçlar doğurmuştur.

Buradan açıkça haykırıyorum,

Akü, Alpin, Gelal, Berrak, Untaş, Salti, Safir, Ernamaş, Enpak, Turaç, Capex. Güral, Megasan, Seramik, Aytaç, Kıcıman, Kırıker Metal, Lotus Döküm, Farika, Petrol İstasyonları, Tekstil ve Temizlik şirketleri…

Bunların tamamında Sendikalaşma olmalı, en kötü şartlarda İş Kanunu yasası uygulanır ve yapılacak toplu iş sözleşmeleri ile de yasanın üzerine çıkılarak refah seviyesi yüksek bir işçi kesimi ortaya çıkarmış olunur,

Bunda çalışan işçilerin aileleri kazanacağı gibi, tüm Çankırı esnafı da payına düşeni alacaktır.

Şuan Petrol iş sendikası olarak bir Toplu iş sözleşmesi yürütüyoruz, hedefimiz bu sözleşme ile Lastik işçisinin hak ettiği ücretlere ulaşması ve Dünya markası kaliteli bir lastiğin, Refah seviyesi yüksek, kendini işine odaklamış, daima kalite ve iş güvenliğine önem veren Yüksek Kaliteli bir işçi potansiyeli oluşturmaktır,

Lakin İşverenimiz bizim taleplerimize yaklaşmak istememekte, ücretleri alt seviyelerde tutarak Lastik işçisine yakışmayan ücretler teklif etmektedir,

8 Yıldır Fedakarca çalışan biz Emekçilere göre artık Fedakarlık karşılıklı olmalıdır. Fedakarlık kelimesi karşılıklı olarak Feda ve Kar edilirse anlam buluyor, bu güne kadar Feda eden hep işçi, Kar eden hep işveren oldu,

Artık Lastik işçisi verdiği emeğin karşılığı olarak kar etmek istiyor, refah seviyesinin yükselmesini istiyor ve İşverenimizden bu Kapitalist düşünceyi bırakıp biraz da işçi lehine Feda etmesini bekliyoruz…

Unutmayalım ki;

“Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa,,,

Adil ve barış içerisinde yaşayacağımız bir dünya ancak işçi sınıfının mücadelesi ile kurulacaktır. Bütün emekçilerin ve üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.

Emperyalistlerin savaşına karşı yaşasın işçilerin birliği, mücadelesi ve dayanışması!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!

Tekrardan bu duygu ve düşünceler içerisinde, Anadolu’nun ortasında, Bakir toprakların, Düşüncesi Fakir, Talepleri Fakir, Direnişi Fakir İşçi ve Emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramımız , Kutlu olsun,

Allah yar ve yardımcınız olsun, Hızır Ata yoldaşınız olsun, Kalın sağlıcakla,,,

 

                                                          Petrol iş Sendikası Şube Yönetimi adına

                                                                                      Şube Başkanı

                                                                                Halil İbrahim TOPCU

Çankırı - 14:21 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.