-6° Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

İL KOORDİNATÖRÜ EMRE AKBIYIK TKDK’NIN 2021 YILI ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Kuruluş amacı Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kuruldu. 2013 yılında hizmete giren TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü ise […]
Çankırı - 30 Aralık 2021 11:56 A A

Kuruluş amacı Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kuruldu. 2013 yılında hizmete giren TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü ise 8 yıldır Çankırı halkına destek sağlıyor.

Çankırı TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında TKDK Çankırı hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. 2021 yılının değerlendirildiği ve 11. Başvuru çağrı ilanı hakkında bilgilerin verildiği basın toplantısında şu konulara değinildi:

“8 yılda 278 milyon lira yatırım yapıldı, 159 milyon lira hibe dağıtıldı.

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma hibeleri (IPARD) 2013 yılından bu yana Çankırı çiftçisi ve girişimcisi için en önemli finansman kaynakları arasında yer almaktadır. Program çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü toplam yatırım tutarı 278 Milyon lira olan 807 projeye 159 Milyon lira hibe sağladı. Söz konusu hibe miktarının 135,80 Milyon lirası ödenmiş, 20 milyon lirası ise yatırımların tamamlanması ile faydalanıcılara ödenecektir.

Bu süreçte, Çankırı iline; 25 süt üretim tesisi, 37 besi çiftliği, 36 kanatlı et üretim tesisi, 1 yumurta tavukçuluğu, 1 kırmızı et işleme tesisi, 683 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 9 arıcılık projesi, 1 kültür mantarı üretim tesisi, 1 ahşap işleme tesisi, 1 meyve kurutma tesisi, 6 kırsal turizm tesisi, 6 yenilenebilir enerji tesisi kazandırılmıştır.

Yeni yılda 11. Başvuru çağrı ilanı ile hibeler kullanılmaya devam edecek.

TKDK, 16 Aralık 2021 tarihinde 11. Başvuru çağrı ön ilanını yayınlayarak, en geç 2022 Şubat ayının ilk haftasında proje başvuru çağrı ilanını yayınlayacağını, bu ilan çerçevesinde “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edileceğini açıkladı. Başvurular inşaat içeren projeler için çağrı ilanından sonraki 45 gün içerisinde inşaat içermeyen projeler için ise 30 gün içerisinde tamamlanmalıdır.

Ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimi teşvik ediliyor.            

Ülkemizde kırsal alanlarda yaşayan nüfusun önemli bir bölümü geçimlik tarımsal faaliyetler yürütmektedir. Bununla birlikte sürdürebilir kırsal kalkınma vizyonu mali getirisi güçlü ürünlerin üretilmesini hem eğitimler hem de hibeler kanalıyla destek sağlamaktadır. TKDK bu anlamda karabuğday, nane, kimyon, aspir, fesleğen gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim sürecindeki tüm makine ekipmanlara hibe fırsatı sunarken aynı zamanda bu ürünlere dair kurulacak işleme ve pazarlama tesisleri için de proje başvurusu kabul edecek.

Süs bitkileri, çiçek soğanı ile fide ve fidan yetiştiriciliği için seraların kurulması, mantar ve misel üretimine yönelik tesisler program kapsamında hibe imkânı sağlanan diğer alanlar olarak dikkat çekmektedir.

11. çağrı kapsamında desteklenecek bir diğer sektör ise arıcılık sektörü. Kovan, bal süzme makinesi, polen kurutma makinesi, karavan gibi bal üretiminde kullanılacak makine ekipmanların yanı sıra bal ve bal ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlarda da proje başvurusunda bulunmak mümkün olacak.

Kültür balıkçılığı için yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasındaki tesislerin kurulumu için yatırımlar hibe kapsamında değerlendirilecektir. Alabalık, sazan, yayın gibi balıkların yetiştiriciliğinden kurbağa, yosun gibi su ürünlerinin üretimine kadar pek çok ürün destek kapsamındadır.

Kırsal Kalkınmanın anahtarı; katma değerli ürünler

Üretimi arttırmak, tarımsal faaliyetlerde teknolojilerine yatırım yapmak gibi çabalar kırsal kalkınmanın önemli araçları olabilir. Bununla birlikte ürettiğiniz ürünleri yerinde katma değer kazandırarak pazara sunmak kırsal kesimlerde ekonomik gelirlerin artmasında önemli rol üstlenmektedir. IPARD II programı kapsamında reçel, pekmez, mantı, baklava gibi birçok ürünün işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için hibe imkânı tanınmaktadır. Ayrıca listede Çankırı Kaya Tuzu da yer almaktadır. Öte yandan ahşap işleme, dokumacılık, metal işlemeciliği gibi zanaatkârlık faaliyetleri de desteklenmektedir.

Üretici birliklerine Biçerdöver ve Drone destek kapsamında

Makine parkları sektörünün temel amacı her bir üreticinin tek başına satın almasının rantabl olmayacağı makine ekipmanlara erişimin kolaylaştırılması olduğu söylenebilir. IPARD II programında yer alan bazı kanunlar uyarınca kurulmuş üretici örgütlerine proje başvuru imkanı tanınmıştır. Başvuru yapacak üretici birliğinin bölgedeki tarımsal faaliyetler çerçevesine gerekli makine ekipmanları için proje başvurusu yapması, onaylanan proje sonrasında alınan makine ekipmanların üyelerce kullanılması ve çevredeki diğer üreticilere kira yoluyla kullandırarak gelir elde etmesi öngörülmektedir.

Kırsal Turizm faaliyetleri istihdam sağlayacak

IPARD programı kırsal kalkınmaya entegre bir anlayışla yaklaşmaktadır. Bir taraftan bölgelerin tarımsal faaliyetlerine yenilikçi yaklaşımlar sunarken diğer yandan kırsal alanlardaki göçü engellemek amacıyla yeni iş imkânları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede istihdam arttırıcı önemli faaliyetler arasında yer alan konaklama tesisleri, yeme içme ve dinlenme tesislerinin kurulmasına yönelik yatırımlara hibe fırsatı sunulmaktadır.

Yenilebilir enerji tesisleri

Ülkemiz 2030 yılına kadar enerji üretiminde yenilebilir enerji oranını belli bir seviyeye ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi doğal kaynaklardan elde edilecek enerji üretimleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede yenilebilir enerji yatırımları hibe kapsamındadır.

Destek oranı %65

11. başvuru çağrı ilanı kapsamında tüm sektörlerde hibe oranı Çankırı için uygun harcamaların % 65’i olarak uygulanacaktır. Ayrıca uygun harcamalar için KDV muafiyeti de devam etmektedir.

Kadınlar ve gençler avantajlı

Projelerin incelenmesi aşamasında sıralama kriterleri önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle proje başvurusu yapmayı düşünen çiftçi ve yatırımcıların bu kriterlere dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Genel olarak kadınlar, 40 yaş altındakiler, daha önce TKDK’dan destek almamış olanlar, üretici birliği veya gerçek kişi olarak başvuru yapacaklar ve konuyla ilgili 3 yıl deneyime veya diplomaya (sertifika) sahip olanlara öncelik tanınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için 444 85 35 nolu yardım masası hattını arayabilir ya da TKDK Çankırı il Koordinatörlüğünü ziyaret ederek proje uzmanlarından detaylı bilgi alabilir.”

Çankırı - 11:56 A A
BENZER HABERLER