Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır. 1 Mart 2021 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Sağlık […]
Çankırı - 2 Mart 2021 20:12 A A

Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.

1 Mart 2021 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiş olup, ilimiz orta risk grubunda yer alan iller arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda;

1-İlimiz genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, haftanın tüm günlerini kapsamak üzere 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

2-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 65 yaş üzerinde olan vatandaşlarımızın saat 11.00’den sonra pazaryerlerine girmelerinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 11.00-15.00 saatleri arasında kullanmalarına, bu saatlerin dışında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ( Covid-19 aşısının her iki dozu da uygulanmış olanlar bu yasaklardan muaf olacaktır.)

3-İlimizin orta risk grubunda olduğu değerlendirilerek, lokanta, restoran, pastane, nargile kafe, kafeterya ve fastfood, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi ve çay ocağı vb. işyerlerinin saat 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servis veya gel al şeklinde hizmet edebilmelerine, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servisi hizmeti verebilmelerine, bu işletmelerin açık ve kapalı alanlar ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışabilmelerine,

4- Lokanta, restoran, pastane, nargile kafe, kafeterya ve fastfood, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi ve çay ocağı vb. işyerlerinin Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile risk gruplarına göre Mart ayında uygulanacak tedbirler tablosunda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme- içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanmasına, içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, bu işletmelerde okey, iskambil, tavla vb. oyunların oynanmasına müsaade edilmemesine,

5- Lokanta, restoran, pastane, nargile kafe, kafeterya ve fastfood, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi ve çay ocağı vb. işyerlerinin HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul etmemelerine, işletmenin onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmamasına,

6Halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu vb. tesislerin girişlerinde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,

7-Düğün, baş donanma, mevlit, konvoy, sünnet düğünü, asker uğurlama, taziye konularında alınan yasaklama kararlarının devamına. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına,

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirmelerine,

8-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla, kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

9-İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarının normal mesai düzenine geçilmesine,

10-Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin devamına,

11-İlimiz genelinde bulunan semt pazarlarının girişinde “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu uygulamasının yapılarak vatandaşlarımızın pazar yerine alınmasına,

12-Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

13-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel /resmi il geneli ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfları ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda 02/03/2021 – 05/03/2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime devam edilmesi, 08/03/2021 tarihinden itibaren ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde veli rızasına bağlı olarak  yüz yüze eğitime başlanmasına,

14-İl ve İlçe Müftülüğüne bağlı kadınlara yönelik yetişkin Kur’an Kurslarına ilişkin olarak; İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı olarak yetişkin kadınlara yönelik gündüzlü eğitim faaliyeti yürüten Kur’an Kurslarında sınıfların küçük olması ve eğitime devam eden öğrencilerin yaş ortalamasının 60 yaş üzerinde ve covid-19 bulaşma riskinin yüksek olması sebebiyle yeni bir karar alınana kadar, eğitimin uzaktan (çevrimiçi) olarak devam etmesine,

15-İlimizde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine, 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

16-AVM girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayanların girişlerine izin verilmemesine, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde Belirtilen çalışan ve müşteri dahil en az 4 m2 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına ve bu durumun müşterilerin göreceği yerlerde ilan edilmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Çankırı - 20:12 A A
BENZER HABERLER