Açık
  • EURO
  • DOLAR

GÜÇLÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLÜ HASTA HAKLARIYLA BAŞLAR

Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. Hasta hakları; ‘‘hasta ve sağlıklı olarak, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karşısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır.” Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar. Hastalarımızın hakları olduğu kadar sorumlulukları da vardır. Hasta Hakları […]
Genel - 26 Ekim 2023 17:48 A A
Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. Hasta hakları; ‘‘hasta ve sağlıklı olarak, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karşısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır.” Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar. Hastalarımızın hakları olduğu kadar sorumlulukları da vardır.
Hasta Hakları Nelerdir?
-Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma.
-Bilgi isteme.
-Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme.
-Personeli tanıma, seçme ve değiştirme.
-Öncelik sırasının belirlenmesini isteme.
-Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım.
-Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme.
-Bilgi verilmemesini isteme.
-Mahremiyete saygı gösterilmesi.
-Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama.
-Bilgilerin gizli tutulması.
-Tedaviyi reddetme ve durdurma.
-Tıbbi araştırmalarda rıza.
-Güvenliğin sağlanması.
-Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma.
-İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret.
-Refakatçi bulundurma.
-Müracaat, şikâyet ve dava
Hasta ve ailesinin sorumlulukları nelerdir?
-Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak.
-Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.
-Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.
-Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.
-Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
-Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur.
Hasta Hakları Uygulamaları, hastalar ve sağlık çalışanlarımız arasındaki iletişimi güçlendirip, verimli ve kaliteli hizmet verilmesini desteklemektedir. Kişinin sağlığını kaybettiğinde sağlık hizmetinden tam olarak faydalanmasını sağlayan hasta hakları uygulaması anayasa, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmıştır.
26 Ekim Hasta Hakları Günü” vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza başarılar, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.
Dr. Hüseyin SARIKAYA
İl Sağlık Müdürü
Genel - 17:48 A A
BENZER HABERLER