Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

DERNEK BEYANNAMELERİ BİLDİRİM DUYURUSU

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun “Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrası, “Dernekler, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. …” Hükmünü, Amirdir. Bu nedenle; İlimizdeki dernek ve şube başkanlıklarının 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen idari ve […]
Çankırı - 28 Nisan 2021 22:38 A A

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun “Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrası, “Dernekler, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. …” Hükmünü, Amirdir.

Bu nedenle; İlimizdeki dernek ve şube başkanlıklarının 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen idari ve adli para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için,  2020 yılı dernek beyannamelerini 30 NİSAN 2021 tarihine kadar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sayfası (DERBİS) üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermeleri, kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan derneklerin ise Valiliğimize (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi temin etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çankırı - 22:38 A A
BENZER HABERLER