21° Açık
  • EURO
  • DOLAR

DARÜLHADİS İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NDEN REKTÖR ÇİFTÇİ’YE ANLAMLI HEDİYE

Çankırı Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Asar, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Asar, ziyareti sırasında Rektör Çiftçi’ye Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek Hadislerle İslam adlı eseri hediye etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin İlahiyat birikimini önemli ölçüde yansıtan ve […]
Çankırı - 14 Temmuz 2021 22:44 A A

Çankırı Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Asar, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Asar, ziyareti sırasında Rektör Çiftçi’ye Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek Hadislerle İslam adlı eseri hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin İlahiyat birikimini önemli ölçüde yansıtan ve altı senelik emek mahsulü olan Hadislerle İslam adlı eser bugün Hz. Peygamber’in (sav) sünneti ile köprü kurmayı amaçlayan en kıymetli eserlerden biridir.

İnsanın varlık gayesi Allah’ın varlığını, birliğini ve hâkimiyetini kabul edip sadece O’na kulluk etmektir. Bütün peygamberler Allah’tan aldıkları ve özde aynı olan dini/İslâm’ı tebliğ etmişler ve risâlet Hz. Peygamber’le (sav) son bulmuştur.

Din, sadece Allah-insan ilişkisini düzenleyen gizli ve mücerret bir kabul değildir. O, aynı zamanda insanın hemcinsleriyle ve tabiatla olan ilişkilerini belli ölçülere bağlayan mânevî değerler bütünüdür. Din insanlara iki kaynak vasıtasıyla ulaşmıştır. Bu kaynaklar, vahiy ve vahyin şekillendirdiği peygamberlerin kişilikleri, yaşantıları, söz ve davranışlarıdır. Bu iki kaynak dini anlamada ayrılmaz bir bütünlük oluştururlar. Dinin tam anlamıyla kavranması, birey ve toplum hayatına yansıması ancak bu bütünlüğün korunmasıyla mümkündür. Bugün için Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in (sav) söz ve davranışları, yani sünneti bütün inananlar için İslâm’ın vazgeçilmez ve birbirinden ayrılamaz iki temel kaynağıdır.

Hadis ve sünnet, Kur’an’ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır.

Sünnet, Kur’an’ı hayata aktaran bir vasıta olmanın yanında, Müslümanların varlık, bilgi ve değer tasavvuruna da kaynaklık eder. İslâm toplumlarının bölge, ırk, soy, yapı ve kültür farklılıkları ne olursa olsun ortaya koydukları maddî ve manevî bütün eserlerde Kur’an’ın ve sünnetin izleri vardır. İslâmiyet’in kısa sürede dünyaya yayılmasında, yerleştiği bölgelerde sürekliliğinin sağlanmasında, farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan mensupları arasında ortak bir yaşama biçiminin oluşmasında Sünnet-i Nebeviyye’nin rolü büyük olmuştur. Sünnet aynı zamanda asr-ı saadeti şimdiki zamana taşıma gayretinin de ana vasıtası olarak görülmüştür.

Resûl-i Ekrem’i (sav) bütün yönleriyle yeni nesillere anlatmasının yanı sıra onun (sav) sünnetini çağlara taşıyan en önemli vasıta olarak hadis, erken dönemlerden itibaren İslâm ümmetinin ilgi odağı olmuştur. Din ve dünya tasavvuruna ilişkin pek çok rivayet, muazzam bir külliyata dönüşmüş, zengin bir literatüre vücut vermiştir. Hadis âlimleri, bir yandan Resûl-i Ekrem”in (sav) hadis mirasını aslına uygun bir biçimde aktarmaya çalışırken, diğer taraftan sünnetin ilke ve değerlerini yaşanır kılmak için çaba göstermişlerdir. Hadis tarihi boyunca klâsik hadis kaynaklarımızı anlamak ve yorumlamak için gösterilen çabaların bir bakıma metin ile hayat arasında köprü kurmaya yönelik olduğu söylenebilir. Bu çabanın günümüze yansıyan en kıymetli örneklerinden biri de Hadislerle İslam adlı eserdir.

Çankırı - 22:44 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.