-6° Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

ÇANKIRI’DA AİLE HEKİMLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Çankırı Aile Hekimliği Derneği (ÇANKAHED) resmen kuruldu ve hizmete başladı. Aksu Aile Sağlık Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan Kurucu Dernek Başkanı Uzm.Dr. Şükrü Ümit Eren, hedeflerinin Çankırı il ve ilçelerinde görev yapan tüm aile hekimlerine ulaşarak dernek faaliyetlerini daha geniş çerçevede gerçekleştirmek olduğunu söyledi. ÇANKAHED, aynı zamanda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyesi. Aile […]
Genel - 13 Mart 2022 15:06 A A

Çankırı Aile Hekimliği Derneği (ÇANKAHED) resmen kuruldu ve hizmete başladı. Aksu Aile Sağlık Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan Kurucu Dernek Başkanı Uzm.Dr. Şükrü Ümit Eren, hedeflerinin Çankırı il ve ilçelerinde görev yapan tüm aile hekimlerine ulaşarak dernek faaliyetlerini daha geniş çerçevede gerçekleştirmek olduğunu söyledi. ÇANKAHED, aynı zamanda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyesi.

Aile hekimlerinin yaşadığı sorunları bildiklerini ve Derneğin kuruluş amacının bu sorunlara çözüm bulmak olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Şükrü Ümit Eren, Kurucu Başkanı olduğu ÇANKAHED hakkında şunları söyledi:

“Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri  sunan, birinci basamak şartlarında hastalıkların teşhis ve tedavilerini düzenleyen, rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı olarak veren aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.

Çankırı’da 15 Ekim 2008 de Aile Hekimliği Sistemine geçilmiş ve geride kalan 13 yıl sonunda geldiğimiz nokta,  aile hekimliğini en iyi ve doğru şekilde herkese anlatabilmek, mesleğimizi en iyi şekilde yapabilmek için birlik ve temsil edilme ihtiyacımızı tekrar ortaya koymuştur. Bu amaçla tüm aile hekimlerimizle çeşitli görüşmeler yapıp bir dernek kurma fikri etrafında toplandık. Aile Hekimleri Dernekleri’nin çatısı olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ( AHEF ) bu kararımız doğrultusunda Yönetim Kurulu  üyeleri ile bizleri Çankırı’da ziyaret etmiş, bizleri desteklemişlerdir. Karşılıklı fikir alışverişleri sonrasında 15 kurucu aile hekimiyle Çankırı Aile Hekimliği Derneği (ÇANKAHED) 24 Şubat 2022’de kurulmuştur.

ÇANKAHED olarak amacımız hekimler arasında birlik ve beraberliği sağlamak , aramızdaki dayanışmayı arttırmak , aile hekimliğini bir adım öteye götürmek için bilimin ışığında çalışmalar ve eğitimler düzenlemek, mesleki kariyer ve meslek onurumuzu korumak , ekonomik sosyal ve mesleki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve bunların çözümünde paydaş olmaktır. Mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken de hak ettiğimiz maddi ve manevi değeri kazanmak için çaba göstereceğiz.

Aile hekimliğinde ve hekim olarak yaşadığımız sorunları uzun zamandır farklı platformlarda paylaşıp çözüm ararken tüm sorunlarımızın görmezden gelinmesi, çözüm üretilmemesi ya da günü kurtaran geçersiz çözümler biz hekimlerin motivasyonlarını gün be gün azaltmaktadır. En kötüsü de sorunlarımızı basite indirgeyip birçoğunun görmezden gelinmesi ve  maddiyat üzerine yoğunlaşılmasıdır. Hekimliğin kutsallığı bir meslekten çok daha fazlası olarak bir hayat biçimi olmasından gelir. Biz hekimliği çarşıda pazarda yolda evde tatilde 7 gün 24 saat yaşarız. Herkes için zaman ve mekandan bağımsız  bir telefonun ucundayızdır. Telefonumuz bir gece yarısı uykunun en tatlı yerinde de çalar, izin alıp çıktığımız tatillerde de ve biz bundan hiç gocunmayız. Fakat halka paragöz olarak gösterilmeye tahammül edemeyiz. Böyle bir mesleği para için yapmazken , işimizi elbette ki tüm insanlar gibi bir ücret karşılığında yaparız ve bu ücretin hayat standartlarımıza ,eğitim seviyemize, yaptığımız işin önemine,  bilgi birikim ve kalifiyemize göre olmasını isteriz. Zaten sağlıkta şiddet, her geçen gün şiddetini arttırarak çoğalırken hekimlere karşı yapılan olumsuz söylemler hem biz hekimleri  itibarsızlaştırmakta hem de şiddetin giderek tırmanmasına yol açmaktadır.

Bizler mesleğimizi en iyi şartlarda en iyi şekilde yapmak için çaba gösterirken motivasyonumuzun düşürülmesi , itibarımızın zedelenmesi , fiziksel ve sözel şiddet görmek, idare ya da siyasilerce mobinge uğramak, gereksiz asılsız şikayetler, çalışma şartlarımızın iyileştirilmemesi,  özlük haklarımızın iyileştirilmemesi , hakkedişlerimizin zamanla erimesine rağmen iş yükümüzün gittikçe arttırılması, malpraktis davaları vb. birçok sorun  biz hekimlerden  çok sağlık sistemine zarar vermektedir. Böyle devam edilirse kaliteli sağlık hizmeti vermek de almak da zorlaşacaktır.. Sorunlarımızın dinlenip çözüme kavuşturulması bizzat  Sağlık Sistemini sağlığına kavuşturacaktır.

Biz ÇANKAHED olarak her zaman çözüm ortağı olmaya hazırız. Çankırı özelinde ve genelde  temsil etiğimiz hekimlik mesleğinin onurunu koruyacağız, haklı olduğumuz konularda hakkımızı her zaman arayıp koruyacağız. Enerjimizi boş uğraşlarla değil, Aile Hekimliğini ve  sağlık sistemini ileriye taşımak için kullanacağız. Kaliteli ve etkin sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlarımızın da bizlerin yanında olup, değerimizi bileceğine ve bize destek vereceğine inanıyoruz.”

Genel - 15:06 A A
BENZER HABERLER