-6° Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HATTINI GEREKSİZ ARAYANLARA CEZA GELİYOR

Çankırı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere arayarak meşgul edenlerin çoğalması üzerine bir genelge yayınladı. Genelgeye göre bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere meşgul edenlere idari yaptırım uygulanacak hatta Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunularak ceza alması sağlanacak. Genelge şu şekilde: “Valiliğimiz bünyesinde kurulan Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi; İlimizde, 21.01.2021 […]
Çankırı - 9 Aralık 2021 23:55 A A

Çankırı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere arayarak meşgul edenlerin çoğalması üzerine bir genelge yayınladı. Genelgeye göre bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere meşgul edenlere idari yaptırım uygulanacak hatta Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunularak ceza alması sağlanacak. Genelge şu şekilde:

“Valiliğimiz bünyesinde kurulan Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi; İlimizde, 21.01.2021 tarihi itibariyle (110) İtfaiye (Merkez), (156) Jandarma, (177) Orman, 16.03.2021 tarihinde (112) Sağlık ile (122) AFAD, 17.03.2021 tarihinde (155) Emniyet, 21.05.2021 tarihinde de İlçe İtfaiyelerinin (110) yangın ihbar hatları acil çağrılarının devreye alınmasıyla birlikte tüm kurumların acil numaraları tek numara ‘112’ acil çağrı numarası altında toplanarak hizmet vermeye başlamıştır.

Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezimizin hizmet vermeye başladığı 21/01/2021 tarihinden itibaren, yaklaşık 185 bin çağrının karşılandığı ve bu çağrılardan yaklaşık %75’inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır.

112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan toplam çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tuttuğundan, 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz meşgul edenlere cezai işlem uygulanması, vatandaşımızın acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir. Vatandaşımızın acil durumlarda her an ulaşabilmesi için acil yardım ihbar hattını asılsız ve gereksiz aramalarla hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın Acil Çağrı Merkezimize hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, vatandaşın muhtemel can ve mal kaybı yaşamasına neden olabilmektedir.

Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için Valiliğimizce birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari Yaptırımlar” başlıklı üçüncü bölümünün 16. maddesinde yaptırım türleri; idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş, “Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları” başlıklı dördüncü bölümde yer alan 22. maddenin 2. fıkrasında “Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu” belirtilmiştir. “Asılsız İhbar” başlıklı 42/A maddesinde ise “112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası (2021 yılı için 412,00 TL) idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. Kanunda yer alan idari para cezası, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle
uygulanmaktadır.

Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla 112 acil çağrı hattının meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C ve 66. maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen “Emre Aykırı Davranış” kapsamında değerlendirilerek 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu genelge, ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup; İlimiz kamuoyuna önemle duyurulur. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Abdullah AYAZ
Vali

Çankırı - 23:55 A A
BENZER HABERLER