-6° Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Potukoğlu, “Sağlık En Temel Hakkınız. Hasta Hakları Günü Kutlu Olsun!” dedi. 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla bir bilgilendirme açıklaması yapan Potukoğlu şunları söyledi: “Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar […]
Genel - 25 Ekim 2021 15:25 A A

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Potukoğlu, “Sağlık En Temel Hakkınız. Hasta Hakları Günü Kutlu Olsun!” dedi. 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla bir bilgilendirme açıklaması yapan Potukoğlu şunları söyledi:

“Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Bedence, ruhça ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halinde bulunmadığından, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya ihtiyacı olan kimseler hasta olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmetleri kavramından sadece tedavi maksatlı sağlık hizmetleri değil, bunun dışında koruyucu, önleyici, rehabilite edici sağlık hizmetleri de anlaşılmalıdır.

Bir sağlık kurumunun verdiği hizmet içinde hastaya sağlanması gereken imkânlar;

  • Hizmetten genel olarak faydalanma,
  • Bilgilendirme ve bilgi isteme,
  • Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme,
  • Mahremiyet; rıza,
  • Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma,
  • Dini vecibelerini yerine getirebilme,
  • Saygınlık görme ve rahatlık,
  • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma ve şikayet ve dava hakkıdır.

Hastaların sağlık hizmeti aldığı kuruma karşı sorumlulukları da aynı derecede önem taşır. Bunlar da; Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma, randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeli ilgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama şartıyla haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimi’ne başvurmak en doğal hakkıdır.

Her birey kendi sağlık durumu, kendisine verilen sağlık hizmeti ve bu sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Sağlık çalışanlarının bu bilgileri anlayabileceğiniz şekilde açıklaması gerekir. Bu nedenle teknik anlatımlardan oluşan ve anlamadığınız bir bilgilendirme yapıldığında, bunun daha açık ve net şekilde tekrar anlatılmasını talep edebilirsiniz. Yine kendi dosyalarınızla ilgili kayıtlardan kendiniz ve hastalıklarınızla ilgili bilgileri alma, çoğaltma ve hata varsa bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Nitekim tüm sağlık kuruluşları hastanın bilgi talebini doyurucu şekilde karşılayacak teknik donanım ve bilgiye sahip personel istihdam etmelidir.

Yasaların öngördüğü şartları ve hizmetleri yerine getirmekle birlikte, hastalara ve hasta yakınlarına kalite yönetim sistemleri ile hizmet verildiğini belirten Potukoğlu, hastanemizde her geçen gün hasta memnuniyetimiz artmakta olup yapılan analizlerindeki memnuniyet oranımız oldukça yüksektir.” diyerek cümlelerine son verdi.

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, insan hayatına saygı göstermekte ve hayatını insanlık hizmetine adamakta olduğunu unutmamalıyız.

Genel - 15:25 A A
BENZER HABERLER